Promise Group Logo

Cloudové služby

Prioritou Promise Group jsou dlouhodobé obchodní vztahy s dodavateli, partnery a zákazníky založené na důvěře. Jako nepřímý poskytovatel produktů a služeb společnosti Microsoft uplatňuje Promise Group strategický přístup ke každému typu partnerů, jimiž jsou nezávislí dodavatelé softwaru (ISV), systémoví integrátoři (SI), distributoři CSP prodejci a poskytovatelé řízených spravovaných služeb (MSP) a poskytovatelé lokálního hostingu. Dále nabízíme poskytujeme infrastrukturní, aplikační a datové služby, řešení podnikové produktivity a Datového Centra, IT management a poradenské služby. Úzce spolupracujeme se společností Microsoft, využíváme její aktuální nabídky a programy a poskytujeme asistenci při jejich využití na pomoc se zabezpečením investic a zajištěním jisté budoucnosti vašeho podnikání.

Produkty a služby, jenž zajišťujeme:

Kybernetická bezpečnost

Systémové zabezpečení

Každý IT systém by měl být ověřen z hlediska ochrany před aktuálními hrozbami. Pro cloudová prostředí je to poměrně komplexní úkol.

Proto je přirozené, že by ověřování zabezpečení a řízení kybernetických systémů měl provádět externí tým odborníků, a nikoliv tým zajišťující konfiguraci IT systémů. Zjištěné nesrovnalosti jsou evidovány jako rizika, na jejichž základě lze rozhodnout o zavedení vhodných bezpečnostních systémů.

Jak umíme pomoct se zajištěním kybernetické bezpečnosti systému ?

Informační bezpečnost

Každá organizace by měla mít plán zabezpečení informací, tedy představovaný soubor dokumentů, regulující způsoby a zásady ochrany informací.

Plán by měl vycházet z platné legislativy a předpisů v daném odvětví a také z interních pravidel týkajících se zabezpečení zpracovávaných informací.

Jak pomáháme se zajištěním bezpečnosti informací?

Data a analytika

Většina organizací si stanovuje dva cíle: prvním je tvorba zisku a tím druhým je optimalizace nákladů a rizik. Moderní nástroje Business Inteligence zásadně pomáhají k dosažení těchto cílů. Organizace si uvědomují, že zavedení moderní analytické platformy a industrializace analýz a modelů často představují velkou výzvu.

V tomto procesu hraje důležitou roli zkušený partner se zkušenostmi získaných z realizace desítek projektů, schopný účinně pomoci při zavádění vyspělých analytických řešení, která poskytují okamžité, prokazatelné a měřitelné výhody.

Moderní pracovní prostředí

Týmová spolupráce

Informace a znalosti jsou pro organizaci klíčovými zdroji. Se správnými IT nástroji můžete výrazně zlepšit sdílení znalostí v rámci firmy, ušetřit čas zaměstnancům a zvyšovat jejich pocit sounáležitost s firmou.

Jak toho dosahujeme?

Zaměřujeme se nejen na využívání moderních řešení M365 pro naši práci, ale i na poskytování poradenství v průběhu celého procesu přechodu na nové prostředí.

Low code řešení

Pro uživatele je prioritou spolehlivost daného nástroje a jeho nízké náklady na údržbu. Z pohledu dodavatele řešení je nejdůležitější jeho snadná replikace a zamezení nutnosti nákladných oprav.

“Low code” řešení lze vyvíjet společně s obchodním oddělením firmy ve formě workshopu. Samotné řešení vzniká v průběhu diskuse o procesu nebo jeho digitalizaci. S tímto přístupem mohou uživatelé probírat změny v reálném čase a ovlivňovat podobu finálního produktu.

Jak toho dosahujeme?

Vynikajícím řešením pro zákazníky a poskytovatele služeb je použití aplikací vyvinutých v rámci Power Platform. Jedná se o low-code platformu, jenž se vyznačuje tvorbou řešení orientovaných na proces s nulovým nebo minimálním využitím kódu. Proto zde není potřeba znalost programování – řešení lze snadno rozšiřovat a může se rozvíjet společně se změnami v procesech organizace.

Správa licencí a předplatného

Systémové zabezpečení

Ve společnosti Promise Group vám poradíme, jak vybrat licence optimální pro vaši organizaci, a pomůžeme vám řídit celý softwarový cyklus – od výběru typu licencí (on-premise, cloud nebo hybridní model), přes hladký proces podpisu smlouvy, spolehlivý a rychlý servis během smluvního období až po poradenství při obnovení smlouvy, a to bez ohledu na typ zákazníka a/nebo partnera – nezávislého dodavatele softwaru (ISV), systémového integrátora (SI), CSP prodejce, poskytovatele spravovaných služeb (MSP) nebo lokálního hostingu. Nabízíme také kombinovanou službu poradenství a návrhu implementace pomocí SAM nástroje, který podporuje procesy řízení IT zdrojů prostřednictvím funkcí průběžné inventarizace a úložiště.

S čím vám pomůžeme?

Naše nabídka LSP (Licensing Solution Partner) zahrnuje:

Poradenské služby

Najít správný přístup k řešení výzev pro vaše informační technologie je obtížné a časově náročné. Mnoho společností navíc nestíhá sledovat nejnovější řešení, software a technologie, které jsou na trhu k dispozici. Naše digitální poradenské služby nabízíme s vědomím všech těchto obtíží.

Jak to děláme?

Pomáháme zákazníkům a partnerům projít všemi fázemi Cloud Adoption Framework procesu (definování strategie, plánování, vzdělávání, zavedení, řízení a správa).

Naše digitální poradenské služby pokrývají celou šíři toho, co naši zákazníci a partneři mohou potřebovat během transformace/migrace svého prostředí.

Produkty a služby, jenž zajišťujeme:

Projektová technická podpora

Technická podpora je základem dobře udržované, zdravé a škálovatelné cloudové infrastruktury. Proto na každodenní bázi pomáháme našim klientům a jsme jim partnerem při řešení potřeb, které se u nich vyskytnou v souvislosti s jakýmikoliv Microsoft produkty, službami nebo aplikacemi.

S čím vám pomůžeme?

Apple Reseller
Promise Group Logo
Přejít nahoru